Wettelijke bedenktijd aankopen via internet

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Matrasaanhuis.nl heeft deze wettelijke periode verlengd tot 2 maanden. Deze gaat in ná ontvangst van uw product. Hierdoor heeft u alle gelegenheid om uw matras (of ander product) uit te proberen.

Mocht u toch niet tevreden zijn over ons matras ( of andere producten), dan kunt u deze aan ons retourneren.

Hoe werkt dit?

  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Matrasaanhuis.nl, Daviottenweg 30, 5222 BH te ‘s-Hertogenbosch, 073-6564582, info@matrasaanhuis.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken
  • na ontvangst van de uw bericht dat u de koop ongedaan wilt maken, storten wij u het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Wij mogen echter wel wachten met terugbetalen totdat wij het matras retour hebben ontvangen of tot het moment dat u heeft aangetoond deze te hebben opgestuurd.
  • de kosten voor terugzending zijn voor u, tenzij het een omruil van artikelen betreft. Dan betalen wij de kosten van terugzending. (ter indicatie: PostNL rekent ongeveer 20 euro voor het terugzenden)
  • terugontvangen matrassen worden aan een goed doel geschonken; daarom verwachten wij wél dat het product in schone staat bij ons terugkomt.
  • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat
    verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

 

RETOURFORMULIER:
AAN: Matrasaanhuis.nl
Daviottenweg 30
5222BH ‘s-Hertogenbosch
info@matrasaanhuis.nl

Retourformulier

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van onderstaande product wens te herroepen:

(Indien van toepassing)